בקרות כניסה


בקרות כניסה

בקרת כניסה מנוהלת עם שליטה בכל כרטיס עובד לפי לוחות זמנים והרשאות. ניתנת האפשרות לחיבור ושליטה בענן, אפליקציה לניהול עובדים ושליטה על פתיחת דלתות. כמו כן, פתרונות קודני כניסה עצמאיים עם קריאת טביעות אצבע, עיניים, זיהוי פנים וכרטיסי קרבה